Vergi Takvimi

1319 Sayılı Emlak konuma göre Emlak Vergisi 1986 Yılında Belediyelere devredilmiştir.

Emlak Vergisi Bina,arsa ve arazi taşınmazlarından Belediye sınırları ve mücavir alanları arasında kalan taşınmazlardan alınmaktadır.

Belediyemize yapılan yeni imar uygulamaları ve yeni imara açılan alanlardan dolayı tapuda yapılan taşınmanın işini parsel durumunun değişmesi dolayısıyla 3 ay içerisinde mükellefler tarafından Emlak Beyanı vermeleri zorunludur.Ayrıca tapuda yapılan cins değişikliği alım satımdan dolayı  mükellefi değişen taşınmazlarla ,ilgili 3 ay içerisinde Beyan verme zorunluluğu vardır.Veraset intikal durumunda mükellefin mirasçıları tarafından 3 ay içerisinde veraset ilanı ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Emlak Vergileri 1 Mayıs 31 Mayıs tarihleri arasında 1.ci Taksidi  1 Kasım 30Kasım arasında 2.ci taksidi tahsil edilmektedir.

Emlak müdürlüğünde ayrıca İcra ve mahkemece gayri menkul satışlarında taşınmazların vergi tahakkukunu ve tahsilatı yapmaktadır.

Oluşturulma Tarihi : 07.04.2015