Amasya Belediyesi İhale İlanları

 

 

   

 

İ   L   A   N

 

AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait Amasya merkez Kirazlıdere , Dere  mahallelerinde Belediyemiz adına kayıtlı aşağıda mahalle, ada, parsel, m2’si, cinsi/niteliği  ve imar durumları belirtilen gayrimenkuller Dere mahallesi  ada 199, parsel 14’de Belediyemiz adına kayıtlı836,99 m2 miktarındaki gayrimenkul üzerinde kat mülkiyeti kurulmuş Belediye İş Merkezinde aşağıda bulunduğu kat, bağımsız bölüm no, arsa payı, işyeri m2’si  ve cinsi/niteliği belirtilen  işyeri (Sosyal Tesis- Kafeterya)  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun  51.maddesinin e bendi  uyarınca açık Pazarlık usulü ile satışı yapılacaktır.

 

Mahallesi                    Ada/Parsel                 Yüzölçümü (m2)                Niteliği         İmar Durumu

 

Kirazlıdere                  1587/1                            719.36                              Arsa                A-3 Kat

 

Kirazlıdere                  1587/4                            653,09                              Arsa                A-3 Kat

 

Kirazlıdere                  1587/6                             576,50                             Arsa                A-3 Kat

 

Dere                             215/13                             144,15                             Arsa                AB-3 Kat

 

Dere Mahallesi ada 199 parsel 14 üzerinde bulunan Belediye İş merkezindeki Sosyal Tesis(Kafeterya) :

  

Sıra no

Bulunduğu
      Kat

Bağ.Böl.
No

Arsa Payı

Yüzölçümü
(m2)

Bağ.Bölüm m'si

Niteliği

1

2. kat

35

   55/884

836.99

135.00 m2

Sosyal Tesis(Kafeterya)

             
             
             
             
             

 

  

2- İş bu ihaleye ait şartname ve ekleri Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz   görülür ve temin  edilir.

 

 Ayrıca şartname Belediyemiz amasya@amasya.bel.tr Internet adresinde görülebilinir.

  

3-Pazarlık Usulü  İhalesi:

 

Mahallesi                    Ada/Parsel                 Yüzölçümü (m2)            İhale Tarihi            İhale Saati

 

Kirazlıdere                  1587/1                          719.36                         11.07.2017               14.30

 

Kirazlıdere                  1587/4                          653,09                         11.07.2017               14.32

 

Kirazlıdere                  1587/6                          576,50                         11.07.2017               14.35

 

Dere                             215/13                         144,15                          11.07.2017               14.38

 

                                       

Dere Mahallesi ada 199 parsel 14 üzerinde bulunan Belediye İş merkezindeki Sosyal Tesis(Kafeterya) :

  

Sıra no

Bulunduğu
      Kat

Bağ.Böl.
No

Arsa Payı

İşyeri
m2 si

  İhale Tarihi

     İhale Saati

1

2. kat

35

   55/884

836.99

  11.07.2017

       14.40

             
              


İhale Belediye Parkı yanında bulunan Eski Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Encümeni huzurunda toplantı salonunda yapılacaktır.


İhale Şartnamesini İndirmek İçin Tıklayınız


Oluşturulma Tarihi : 07.08.2015