CİMER Yerel Yönetimler Analiz Raporu Yayınlandı.
 
 
426 Başvuru Yapıldı
 
    CİMER Yerel Yönetimler Analiz raporu yayınlandı. 2018 yılında CİMER’ e gelen başvurulardan Amasya Belediyesi’ne gönderilen başvuruların sayısı ve tekil olarak başvuran sayısına ilişkin veriler paylaşıldı. Buna göre; 2018 yılında Amasya Belediyesi’ne ilişkin yapılan toplam başvuru sayısı 426 olarak açıklandı.
 Amasya Belediyesi’ne gelen başvuruların %70, 2’si “şikayet” niteliğinde olup bunun %8,3 ile “istek” takip etmiştir.Amasya Belediyesi’ne yapılan toplam 426 başvurunun 316’sını erkek, 110’u kadınlar tarafından yapılmıştır.
CİMER aracığıyla Amasya Belediyesi’ne başvuranların sayısı 2018 yılı içerisinde özellikle Mayıs ve Ağustos aylarında artış göstermiştir.  Mayıs ayında başvuru sayısının 48 ile en yüksek seviyesine ulaş-tığı görülmüştür. 
      Amasya ilinde yapılan 11 bin 065 başvurunun konu dağılımları arasında ilk Kamu ve Özel Sektör Çalışmaları, Mahalli hizmetler en çok başvuru yapılan konu olarak öne çıkarılmaktadır. “sağlık” ve “eğitim” diğer önemli başvuru alanları takip etmektedir. Bunun dışında yapılan başvurular “şehircilik, konut- barınma” ve “çevre yönetimi” alanlarında yoğunlaşmaktadır.
Başvurular incelendiğinde en çok başvurunun “altyapı hizmetleri” ile ilgili olduğu ”belediye otobüsle-ri” ve “belediye çöp ve temizlik hizmetleri” konularının en çok başvuru yapılan alanlar içerisinde. 
         Türkiye’deki belediyelerin ortalamaları ile karşılaştırıldığında, “toplu taşıma” ve “altyapı” konula-rında gelen başvurularda Amasya Belediyesi’nin oransal olarak Türkiye geneli  ile benzerlik gösterdi-ğine işaret eden CİMER Yerel Yönetimler Analiz raporunda “belediye çöp ve çevre temizlik hizmetleri” ve “otopark” alanında Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde ; “zabıta işlemleri” ve “yol-yol bakım” alanlarında da Türkiye ortalamasının altında başvuru aldığı görülmektedir.
Oluşturulma Tarihi : 22.02.2019