Belediye Başkanımız Cafer ÖZDEMİR “Kadına Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı” Toplantısına Katıldı


Belediye Başkanımız Cafer ÖZDEMİR Aile ve Sosyal Politikalar Amasya İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen “Kadına Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı”   toplantısına katıldı.


   Büyük Amasya Otelinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı sunumu yapıldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün düzenlediği programa Valimiz Dr. Osman Varol ve eşi Funda VAROL, Belediye Başkanımız Cafer Özdemir ve eşi Hilal ÖZDEMİR, Jandarma Komutanı Selami AKŞİT ve eşi Gülden AKŞİT, Emniyet Müdürü Fahri BULUT, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür V. Mustafa ARSLAN, kurum müdürleri ve basın mensupları katıldı.


   Programın açılışında konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür V. Mustafa ARSLAN Kadına Yönelik Şiddet Eylem Planı hakkında değerlendirmelerde bulunarak, tüm katılımcılara teşekkür etti.

           

   Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şiddet Önleme İzleme Merkezi Müdürü Psikolog Azize DOYRAN gerçekleştirdiği sunumda şunları belirtti:“ Çok katmanlı ve çok boyutlu bir sorun olan kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasında ön koşullarından biri olan ulusal düzeyde izlenen şiddetle mücadele politikalarının yerel düzeyde yerelin ihtiyaçları, öncelikleri ve kaynakları temelinde desteklenmesi önem arz etmektedir.


   Bu kapsamda 2018-2021 yılları arasında uygulanmak üzere Amasya Kadına Yönelik İl Eylem Planı Çalıştayı 6-7-8 Kasım 2017’de Belediye Kültür Merkezinde düzenlenmiş, 27 farklı kurumun katkıları ile çerçeveli değerlendirmelerle, grup çalışmaları ile zenginleştirilerek sonucunda çıkan veriler ile İl Eylem Planı şekillendirilmiştir.


2018-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı;

*Hedef 1:Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele konularında yerel düzenlemelerin ilgili mevzuatla uyumlaştırılması

*Hedef 2;Kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amacı ile toplumsal farkındalık ve duyarlılık, bilinç kazandırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümlerini sağlanmak

*Hedef 3;Koruyucu ve önleyici hizmet sunumunun geliştirilmesi ve şiddete maruz kalan kadınların güçlendirilmesi

*Hedef 4;İl genelinde etkin işbirliğinin ve çok sektörlü yaklaşım çerçevesin de güçlendirilmesi ve sürdürülmesi başlıkları altında hedefler, kurumların koordinasyonu ve sorumlulukları ile belirginleşmiş, ilin yerelde uygulamasında fayda görülen maddeler değerlendirilerek, Kadına Yönelik şiddetle mücadelede ciddi ve kalıcı adımların atılmasında resmi bir işbirliği olacağı gözlemlenmiştir.

 

   Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon ve Değerlendirme Komisyonunca çalıştay çıktısı ve hedefler çerçevesinde oluşan maddeler değerlendirilerek, 28.12.2018 tarihinde onaylanması kararına varılmış, kuruluşlardan gelen değerlendirmeler yapıldıktan sonra son şekli verilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele il Eylem planı Amasya Valiliği ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü web sitesinde yayınlanarak duyurulacaktır. "


   Yapılan sunumun ardından değerlendirmelerde bulunan Valimiz Dr. Osman VAROL, şunları kaydetti:“Değerli katılımcılar öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlarımız, Bakanlığımızın Türkiye çapında 26 ilde yürüttüğü çalışmanın parçası olarak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planını ilimizde de hazırladılar. Bu konuda çalıştaylar gerçekleştirildi. Bu programın sonucunda çeşitli kurumların temsilcileri bir araya getirilerek bir koordinasyon sağlandı. Farklı önceliklerin alt başlıklarında eylemler ortaya konuldu. Kadına yönelik şiddet konusunda aslında arzumuz ülkemizde bu durumun olmaması. Amasya ili için söylemek gerekirse bizim ilimiz Türkiye geneline bakıldığında iyi durumda. Fakat buna rağmen bunu tamamen sıfıra indirmek için de ciddi bir takım tedbirler alınması gerekiyor. Bir de malumunuz aile içi şiddette kadına yönelik şiddet çok fazla dışarı yansımayan bir kavram. Bunu sizin kamu olarak ortaya çıkarmanız kolay olmuyor. Ben bu eylem planı kapsamında yapılan çalışmaların mutlaka olumlu sonuçları olacağını düşünüyorum. Çünkü zaten mevzuatlarımızda yer alan ve birçok kurumun bu güne kadar yapageldiği faaliyetleri, etkinlikleri belirli bir konsept içerisinde koordinasyon sağlayarak geliştirecekleri bir çalışma oldu. Bu eylem planının hazırlandıktan sonrası asıl önemli olan. Bunun uygulanması için de kurumların aynı ilgi ve koordinasyonu göstermeye davam etmesi gerekiyor. Bu konuda da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız işin asıl ana koordinatörü olarak ön planda olacaklar. Ben tüm kurumlarımızdan ve birimlerimizden aynı alakayı devam ettirmelerini rica ediyorum. Özellikle Hanımefendilerden de bu çalışmaların her aşamasında desteklerini esirgememelerini istiyorum. Onların bu çalışmaların içerisinde olması bu çalışmaların farkındalığını artıracak bir unsur olacaktır. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüzün öncülüğünde gerçekleştirilecek işbirliği sayesinde bu eylem planının başarılı bir şekilde uygulanacağını düşünüyorum. Bugüne kadar bu planın hazırlanmasında emeği olan bundan sonrasında da katkı sağlayacak olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.” dedi.

 

Oluşturulma Tarihi : 07.02.2018