“Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği” Eylül Ayı Encümen ve Meclis Toplantısı Gerçekleşti

  Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği eylül ayı encümen ve meclis toplantısı Vali Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleşti. Boraboy Gölü Tabiat Parkı’nda düzenlenen toplantıda Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkanımız Cafer Özdemir, Amasya İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çittır, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya, Tokat İl Genel Meclisi Başkanı Salih Yıldırım, Birlik Müdürü Yasemin Çoban ve birlik personelleri yer aldı.

 

  Vali Dr. Osman Varol’un açılış konuşması ile başlayan toplantıda aylık cetveller tetkik edilerek ajans tarafından uygulanacak teknik ve mali destek uygulamaları ile güdümlü proje hazırlıkları ve bölgemizin gelişmesine katkı sağlayacak diğer çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

 

 

  Birlik Müdürü Yasemin Çoban, Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği çalışmaları hakkında ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda birliğin yürüttüğü;

 

  Birliğin öz kaynaklarından veya ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından finanse edilen veya edilecek olan; 2018 yılı uygulanma kararı alınan proje konuları kapsamında;

 

- Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması, başarılı işletmelerin kurulmasına katkıda bulunulması ve aynı zamanda kurulmuş işletmelerin ihracata açılması için gereken asgari koşullar, ihracat mevzuatı, ihracat işlemleri için gereken belge ve sertifikalandırma sistematiği, ihracat alacaklarının güvenli tahsili yöntemleri ve bankacılık işlemleri, uygulamalı dış ticaret sözleşmeleri, ihracatı teşvik sistemi ve ülke çalışmaları gibi konuları kapsayan, 4 ilde uygulanması planlanan girişimcilik ve dış ticaret eğitimi kapsamında hazırlanan eğitim programına ait çalışmalar,

 

- TR 83 Bölgesi’ndeki kırsal kesimlerde bulunan içme suyu depolarındaki suyun anlık klor miktarı, başlangıç Ph değeri, sıcaklığı, klor tankının seviyesi, su deposunun seviyesi, depodaki hareket durumu (hayvan ve insan girişi açısından takip amacıyla), mevcut klor pompasının çalışma durumu, mevcut enerji durumu gibi birçok parametreyi anlık olarak internetten izlenebilmesi, izleme esnasında değerlerde meydana gelen herhangi bir olumsuzluğun kayıtlı cep telefonlarına mesaj olarak iletilmesi ve internetteki sistemde uyarı oluşturularak günlük ölçüm raporlarının bilgisayarda kayıt altına alınması ve Sağlık Bakanlığı’na raporlanması gibi işlemleri kapsayan “TR83 Bölgesinde İçme Suyu Depoları İçin Uzaktan Parametre Algılama Ve Otomatik Klorlama Sistemi” adlı projenin araştırma ve hazırlık çalışmaları,

 

- “YEŞİLIRMAK HAVZASI BÖLGESEL MARKALAŞMA VE DESTİNASYON PROJESİ”nde yapılması planlanan küçük ölçekli alt yapı çalışmaları kapsamında da;

 

- Amasya il merkezinde Yeşilırmak kenarında inşa edilecek Turist Bilgilendirme ve Dinlenme Evi’nin yapımı ve evin bulunduğu Yeşilırmak çevresindeki alanın peyzaj çalışması,

 

- Çorum ili Boğazkale ilçesinde Hattuşa Ören Yeri girişinde Yerkapı’da bulunan ahşap kafenin yenilenerek alanın peyzajının düzenlenmesi ve Boğazkale ziyaretçi karşılama merkezi idari binasının ve satış yerlerinin bulunduğu bölüme mescit ve lavaboların eklenmesi, yine Hattuşa Ören Yeri içerisinde bulunan Sfenksli Yerkapı bölümünde bulunan taş lavaboların yenilenmesi, Hattuşa’da Hitit Motifleri ile tasarlanmış Hitit Çeşmeleri,

 

- Samsun ili Vezirköprü ilçesinde Vezirsuyu Tabiat Parkı Geleneksel ve Yöresel Ürünler Kadınlarımızın El Sanatı ve Doğal Ürünler Satış Birimlerinden oluşan yapımı,

 

- Tokat il merkezinde Yeşilırmak kenarında inşa edilecek geleneksel mimarili ve ahşap minyatür evlerden oluşan Sulu Çarşı turizm sokağı ve evlerin bulunduğu alanın peyzaj çalışması, Yeşilırmak kenarında Geleneksel mimarili ve ahşap Yeşilırmak Su Sporları Evinin yapımı ilgili kurumlardan gelecek izinlerinin tamamlanmasının ardından proje sözleşmesi imzalanarak faaliyete geçirileceği bilgileri verildi.

 

Toplantıda 2019 yılı birlik çalışma programının birlik tüzüğünün 14-f maddesi, 2019 yılı birlik bütçe taslağının görüşülmesinin birlik tüzüğünün 14-e maddesi gereğince birlik meclisine sunulmasına karar verildi. Encümen toplantısının ardından meclis toplantısına geçildi. Toplantıda 2019 yılı birlik çalışma programı, birlik bütçesi ve birlik üye katılım payları görüşüldü.


Oluşturulma Tarihi : 26.09.2018